Bestyrelsen efter konstitueringen d. 20.02.2017 

Slægtshistorisk Forening – Odense

Formand

Jytte Skaaning
Vinkældervej 6A
5000 Odense C
formand@odenseslaegt.dk

 

Foreningens repræsentant i Byhistorisk Udvalg 

Tlf. 6614 8877

På valg i 2019.

Sekretær

Ann Krukow

sekretair@odenseslaegt.dk

 

         

 

På valg 2019.

Næstformand

Torben Rasmussen

Kildegårdsvej 166

5240 Odense NØ.

naestformand@odenseslaegt.dk      
 

Tlf. 4016 7809

På valg 2018.

Kasserer

Ann-Dorte Aabjerg Jensen

Juvelvej 10
5210 Odense NV
Tlf. 2220 0647

kasserer@odenseslaegt.dk                     

På valg 2018

Bestyrelsesmedlem

Jørgen Andersen
Ternevej 4
5210 Odense NV. 
Tlf. 5115 6613
medlem1@odenseslaegt.dk 

På valg 2018.
 

Suppleant

Alice Sachse

Bygmarken 4

Hjallese

5260 Odernse S.

Tlf. 66127405 suppleant@odenseslaegt.dk                             På valg 2019

Webmaster  (ikke medlem af bestyrelsen)

Otto Olsson

Kildegårdsvej 160

5240 Odense NØ.

Tlf. 2485 3168

Webmaster@odenseslaegt.dk

Revisor:                             

Vagn Holmegaard                                                                                                   

Elmegårdsvej 22, 5250 Odense SV. tlf. 6596 2222

Mail: vbholmegaard@gmail.com

 

På valg i 2019

-------------------------------------------------------------------------

 

Revisorsuppleant:

Mogens Sundahl                                                                                                              

Moltkesvej 6, 5000 Odense C. tlf. 6591 7027

reilsundahl@mail.dk

På valg i 2019